Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Ảnh 3 D

.
Hình Ảnh 3D 349 Hình Ảnh 3D 351 Hình Ảnh 3D 356
Hình Ảnh 3D 006 Hình Ảnh 3D 013 Hình Ảnh 3D 014
Hình Ảnh 3D 016 Hình Ảnh 3D 017 Hình Ảnh 3D 018
Hình Ảnh 3D 019 Hình Ảnh 3D 023 Hình Ảnh 3D 027
Hình Ảnh 3D 032 Hình Ảnh 3D 034 Hình Ảnh 3D 038
Hình Ảnh 3D 044 Hình Ảnh 3D 047 Hình Ảnh 3D 060
Đồ Họa 3D 194 Hình Ảnh 3D 073 Hình Ảnh 3D 075
Hình Ảnh 3D 080 Hình Ảnh 3D 083 Đồ Họa 3D 193
Hình Ảnh 3D 096 Hình Ảnh 3D 104 Hình Ảnh 3D 107
Hình Ảnh 3D 111 Hình Ảnh 3D 109 Hình Ảnh 3D 115
Hình Ảnh 3D 133 Hình Ảnh 3D 134 Hình Ảnh 3D 135
Đồ Họa 3D 176 Hình Ảnh 3D 153 Hình Ảnh 3D 162
Đồ Họa 3D 183 Hình Ảnh 3D 164 Hình Ảnh 3D 163
Hình Ảnh 3D 174 Hình Ảnh 3D 177 Hình Ảnh 3D 196
Hình Ảnh 3D 209 Hình Ảnh 3D 215 Hình Ảnh 3D 214
Hình Ảnh 3D 226 Hình Ảnh 3D 231 Hình Ảnh 3D 230
Hình Ảnh 3D 236 Hình Ảnh 3D 239 Đồ Họa 3D 172
Hình Ảnh 3D 256 Hình Ảnh 3D 259 Đồ Họa 3D 174
Hình Ảnh 3D 339 Hình Ảnh 3D 284 Hình Ảnh 3D 287
Hình Ảnh 3D 313 Hình Ảnh 3D 330 Hình Ảnh 3D 333

4 nhận xét :

  1. http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong1/antuong3d/dohoa3d/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.172.gif

    Trả lờiXóa
  2. http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong1/antuong3d/hinhanh3d/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.038.gif

    Trả lờiXóa
  3. http://xspace.talaweb.com/tronniemvui/home/share/antuong3d1/tronniemvui.net-hinh-dong-.209.gif

    Trả lờiXóa

Bạn có thể chèn hình ảnh vô khung comment mà không cần thẻ .Bạn chỉ cần coppy link của hình và dán vô rồi đăng lên là được (Lưu ý: Định dạng đuôi ảnh 'JPG','GIF','PNG','BMP')