Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Mới ngày nào bở ngở nơi ngôi trường cấp 1. Vậy mà giờ đây con gái đã chuẩn bị rời ngôi trường tiểu học đã gắng bó suốt 5 năm. Và chuẩn bị bước đến một chặng được mới trở thành  sinh cấp 2 trung học cơ sở Đặng Tấn Tài. Là cha mẹ ước mong sau con thành đạt học giỏi ngoan hiền.


Các em học sinh khối 5

Các em Học sinh và các bạn Thủ Khoa

Hình ảnh cuối cấp nơi ngôi trường thân yêu


Diễm Phương và các bạn

Diễm Phương và Ý NhiTrao bằng tốt nghiệp

Hai mẹ con

Diễm Phương với bạn Hoàng Phúc