Thứ Ba, ngày 24 tháng 5 năm 2016

Mới ngày nào bở ngở nơi ngôi trường cấp 1. Vậy mà giờ đây con gái đã chuẩn bị rời ngôi trường tiểu học đã gắng bó suốt 5 năm. Và chuẩn bị bước đến một chặng được mới trở thành  sinh cấp 2 trung học cơ sở Đặng Tấn Tài. Là cha mẹ ước mong sau con thành đạt học giỏi ngoan hiền.


Các em học sinh khối 5

Các em Học sinh và các bạn Thủ Khoa

Hình ảnh cuối cấp nơi ngôi trường thân yêu


Diễm Phương và các bạn

Diễm Phương và Ý NhiTrao bằng tốt nghiệp

Hai mẹ con

Diễm Phương với bạn Hoàng Phúc